Cursuri Optionale

Propuneri cursuri opționale 2016-2017

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

Clasa a III-a

TIC Bulugean Stefania

Clasa a IV-a

TIC Bulugean Stefania

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL

Clasa a V-a

Tehnologia Informației și Comunicațiilor, prof. Bulugean Stefania

Comunicare si dezvoltare personală. Strategii pentru succes prof. drd. consilier Pop Elena

Lumină si culoare prof. Grigor Mioara

Clasa a VI-a

LE FRANÇAIS PAR LA MUSIQUE, prof. Bubueanu Nadia, prof. Cioaca Cristina

Tehnologia Informației și Comunicațiilor, prof. Bulugean Stefania

Clasa a VII-a

Călători și călătorii prof. dr. Purcăreață Georgian, prof. Negrea Doina

Clasa a VIII-a

Lectura și abilitǎțile de viațǎ – Catedra de Limba și literatura română

Matematică si stiinte în societatea cunoașterii – prof. Butnaru Camelia

Ansamblu sportiv* 

Dans sportive, prof. Ghiță Laura

*Ansamblul sportiv se adresează tuturor elevilor.

Prezentarea sumară a propunerilor de programe opționale pentru anul scolar 2016- 2017